1ratio.nl

Reken module voor het aantal kinderen per pedagogisch medewerkster. De kind/leidster-ratio.

www.belastingdienst.nl/toeslagen

Hier kunt u zien en berekenen welke bijdrage u kunt ontvangen voor de kosten van de kinderopvang.

Landelijk register kinderopvang

Deze site geeft weer welke kinderopvanginstellingen erkend zijn en goedgekeurd door de GGD.

Link voor KDV en BSO GGD Rapport