Voor kinderen in de basisschoolleeftijd van 4 tot 13 jaar heeft Avonturiers Lelystad op maandag tot en met vrijdag 07:00 en 18:30 opvang. Avonturiers Lelystad heeft twee BSO groepen met in totaal ruimte voor 32 kinderen per dag. Het uitgangspunt van deze vorm van opvang is dat ieder kind zich thuis voelt en mag bijkomen van een intensieve schooldag. Avonturiers Lelystad biedt de kinderen in een vertrouwde, overzichtelijke omgeving veel persoonlijke aandacht.

Avonturiers Lelystad biedt de volgende mogelijkheden:

Voorschoolse opvang

Tussenschoolse opvang

Naschoolse opvang

Vakantie-opvang

Studiedagen opvang

Vast team op elke groep

Avonturiers Lelystad werkt met een klein vast team van pedagogische medewerkers. Dit team wordt zoveel mogelijk op vaste dagdelen ingepland. Avonturiers Lelystad vindt dit van belang, zodat de kinderen opgroeien binnen een stabiele leefomgeving waarin medewerkers en kinderen elkaar goed kennen en op deze manier een goede band met elkaar kunnen ontwikkelen.

Bij ziekte of vrije dagen van personeel wordt een beroep gedaan op een aantal vaste invalmedewerkers.