Om ouders zoveel mogelijk van dienst te kunnen zijn biedt Avonturiers Lelystad de volgende opvangvormen aan.

Kinderdagverblijf

Reguliere opvang

De deuren van de opvang gaan open om 07:00 en sluiten weer om 18:30.

De tijden van 09:00 – 12:45 en 12:45 – 15:00 liggen vast. Dit om de rust op de groepen te kunnen waarborgen. Buiten deze tijden kan de ouder zelf aangeven van welke vaste tijden de ouder gebruik wilt maken van de opvang.

Peuteropvang 2- 4 jaar:

Tijdens schoolweken van maandag t/m vrijdag van 8:30 -12:30

Wanneer u kind gebruik maakt van de peuteropvang dient u zelf zorg te dragen voor het eten en drinken tijdens de pauze. Wanneer u kind nog gebruik maakt van luiers dient u deze zelf mee te nemen.

Kinderen verruimen hun belevingswereld door spelenderwijs samen op ontdekking te gaan. Door op een uitdagende manier mogelijkheden en kansen te herkennen en hun eigen grenzen weer te geven, werken ze samen aan de voorbereidingen op de basisschool.

Ook tijdens de peuteropvang  werken wij vanuit het kind en zijn ontwikkelingsfase. De kinderen zitten tijdens de peuteropvang in vaste groepen.

Buitenschoolse opvang

Voorschoolse opvang

Van 07:00 tot 09:00

Tijdens de voorschoolse opvang hebben de kinderen de gelegenheid hun (zelf meegebrachte) ontbijt te nuttigen. Daarnaast kunnen ze een spelletje spelen of een boekje lezen. Dit is een moment voor vrije keuze. Wel begeleiden wij de kinderen tijdens dit moment zodat ze rustig de dag beginnen.

Wij zorgen ervoor dat de kinderen op tijd op school zijn. Kinderen in de onder- en middenbouw worden naar hun klas gebracht. Kinderen uit de bovenbouw mogen zelfstandig de klassen in.

Eventuele bijzonderheden die op school gemeld moeten worden geven wij voor u door.

Naschoolse opvang

Afhankelijk vanaf hoe laat de school van uw kind uit is tot 18:30.

Wanneer uw kind uit school komt, zal een medewerker van avonturiers Lelystad uw kind uit school ophalen.

Bij de opvang aangekomen kunnen ze aan tafel even bij komen van de schooldag onder het genot van wat drinken en eten. Er is gelegenheid om te vertellen hoe ze hun dag beleefd hebben.

Samen gaan we het programma overleggen. Wie wil wat doen? Is dit mogelijk en wie willen dat nog meer?

Activiteiten die kinderen kunnen kiezen zijn onder andere: Knutselen, Buiten spelen, Gezelschap spelletjes,

Dansen, Spelen in de huishoek en Spelen in de gymzaal

Het is erg belangrijk dat de opvang geen verlengde van school is. Toch kan het voorkomen dat er schoolwerk afgerond moet worden. Hier is altijd gelegenheid voor.

Vakantie-opvang

Vanaf 08:00 – 18:30 zijn wij tijdens de vakanties aanwezig voor de kinderen van de buitenschoolse opvang.

Heerlijk even geen school! Dat gevoel willen wij graag ook overbrengen.

Wij bieden tijdens de schoolvakanties een ander dagritme dan tijdens de naschoolse opvang. Tot 9:00 kunnen de kinderen gebracht worden en is er een vrij speelmoment. Het is mogelijk om uw kind lekker in pyjama te brengen en ontbijt en kleding mee te geven. Op deze manier kunt uw kind toch nog even iets langer uitslapen en de vakantiedag rustig beginnen.

Omdat er in de vakantie veel meer tijd is voor het doen van activiteiten, zullen wij ons best doen om een gevarieerd programma te bieden. Voorbeelden hiervan zijn: Samen een speurtocht door de wijk doen, een uitje naar het belevenissenbos, samen de lunch bereiden.

Hierbij houden wij vanzelfsprekend rekening met de groepssamenstelling en de interesses binnen de groep.

Studiedagen opvang

Een studiedag kan van 08:00 – 15:00 of van 08:00 – 18:30.

Een paar keer per jaar komt het voor dat buiten de schoolvakanties om de kinderen een extra dag vrij zijn van school. Tijdens deze dagen bieden wij extra activiteiten op de opvang.

Het is wel belangrijk dat u uw kind hier minimaal een maand van tevoren voor opgeeft. Alleen dan is het voor ons haalbaar een leuk programma te maken voor die dag.