Een veilige en gezonde omgeving is belangrijk voor elk kind. In elke leefomgeving is er potentieel gevaar voor een kind op ontdekkingsreis. Door het creëren van een zo veilig mogelijke omgeving en het maken van duidelijke afspraken biedt Avonturiers Lelystad voor klein en groot een veilige basis om te spelen, slapen, leren, eten en ontdekken.

Beveiligingsmaatregelen

Het speelterrein is omgeven door een hekwerk waardoor kinderen niet zomaar Avonturiers Lelystad kunnen verlaten. Binnen zijn de deuren voorzien van vingerbeveiliging en traphekjes. De bedjes voldoen aan de veiligheidsnormen. Er zijn kleine wc’s en lage wasbakken voor de kinderen.

Speelgoed en speeltoestellen

Het speelgoed en speeltoestellen voldoen aan de wettelijke eisen. De speeltoestellen worden geregeld geïnspecteerd. De groepsleidsters zien er elk moment van de dag op toe dat het spel- en speelmateriaal geen gevaar met zich meebrengen. Uiteraard is het speelgoed kindvriendelijk.

Duidelijke afspraken

Handen wassen voor het eten en na een bezoekje aan het toilet. Hoesten doe je in je eigen elleboogholte. Zomaar een paar goede gewoonten. Avonturiers Lelystad vindt duidelijke afspraken over hygiëne erg belangrijk. Wij doen er alles aan om besmetting van elkaar tot een minimum te beperken.

Arbo-regels

Ook de werkomstandigheden van de medewerkers hebben onze aandacht. Zo werken we volgens Arbo-regels met ergonomische tafels, waaraan kinderen op een bank in een kinderzitje of los zitten. Deze tafels hebben een goede werkhoogte voor de medewerkers. De verschoontafels zijn in hoogte verstelbaar.

Voorbereid op incidenten

Bij alle medewerkers zijn de brandinstructies bekend. Ook hebben de medewerkers het diploma bedrijfshulpverlener (BHV). Zij volgen jaarlijks een bijscholingscursus. Gedurende het jaar worden ontruimingsoefeningen gehouden, zodat kinderen en pedagogisch medewerkers weten hoe ze moeten handelen in geval van een calamiteit. Tijdens de BHV worden ook alle aspecten van kinder-ehbo behandeld.

Veiligheids- en gezondheidsverslag

Elk jaar maakt Avonturiers Lelystad een veiligheids- en gezondheidsverslag. Hiermee geeft Avonturiers Lelystad inzicht in wat er is gebeurd in de afgelopen periode en wat er nog moet gebeuren, om de veiligheid van uw kind te kunnen waarborgen.

GGD-rapporten

De kwaliteit van onze opvang voldoet aan de eisen zoals die zijn gesteld in de Wet kinderopvang en de bijbehorende beleidsregels Kwaliteit Kinderopvang. Jaarlijks bezoekt de GGD onze opvang om te beoordelen of wij aan de eisen van deze wet voldoen. De rapporten zijn openbaar en kunt u hieronder inzien.