Geen kind is hetzelfde.

Voor de medewerkers van Avonturiers Lelystad is het kijken en luisteren naar uw kind het uitgangspunt van hun pedagogisch handelen. Zij ondersteunen en stimuleren uw kind, geven bevestiging en helpen hem of haar over de drempel bij iets wat nog nieuw en/of spannend is. Op deze manier krijgt elk kind de ruimte om in zijn/haar eigen wijze/tempo zichzelf en de wereld om zich heen te ontdekken. Dit wordt mogelijk gemaakt door een uitdagende omgeving te creëren en de ruimte te bieden die het kind nodig heeft om te presteren naar eigen kunnen.

Partner in de opvoeding!

Onze belangrijkste informatiebron is de ouder. U kent uw kind het best. Avonturiers Lelystad is uw partner in de opvoeding en verzorging

Algemene visie op de opvang en begeleiding

Kinderen ontmoeten elkaar bij de Avonturiers Lelystad in verschillende groepssamenstellingen. Dit alles in een veilige en vertrouwde omgeving.

De KDV groep bestaat uit: 2 tot maximaal 16 kinderen.

De BSO groep bestaat uit: 4 tot maximaal 17 kinderen.

Het aantal beroepskrachten is afhankelijk van de leeftijdssamenstelling. Hierbij worden de richtlijnen gehanteerd die staan opgenomen in het convenant Verantwoorde Kinderopvang. Dit is opgesteld door de branchevereniging kinderopvang en BOinK (de belangenvereniging voor ouders in de kinderopvang).

Avonturiers Lelystad is erop gericht het kind in een veilige omgeving en sfeer een prettige dag te laten doorbrengen. Zodanig, dat het kind zich er prettig en geborgen voelt. Er wordt door Avonturiers Lelystad aangesloten bij de ontwikkelingsfase waarin het kind zich bevindt.

Dagopvang:

Voor kinderen van ongeveer 2 maanden tot 4 jaar biedt Avonturiers Lelystad opvang aan van maandag tot en met vrijdag tussen 07:00 en 18:30. Wij verwelkomen uw kind met zorg en liefde!

Avonturiers Lelystad biedt de volgende mogelijkheden:

Reguliere opvang

Flexibele opvang

Advies

Avonturiers Lelystad adviseert ouders om minimaal één dag of 2 dagdelen per week af te nemen. Kleine kinderen zullen zich sneller veilig en vertrouwd voelen wanneer er regelmaat in de opvangsdagen zit. De kinderen wennen daardoor sneller en zullen ook eerder deel gaan uitmaken van de groep en het groepsproces.

Uk en puk

Avonturiers Lelystad werkt volgens de methode Uk en Puk. Spelen is ontdekken. En spelen is groeien. Daarom staat spelen centraal in Uk & Puk. Alle activiteiten zijn geschikt voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Natuurlijk draait het bij Uk & Puk niet om lesjes geven en lesjes leren. Uk & Puk leert baby’tjes, dreumesen en peuters nieuwe vaardigheden. Door actief bezig te zijn en lekker te spelen!

Uk & Puk is een totaalprogramma. De activiteiten stimuleren de spraak- en taalvaardigheid, sociaal-emotionele vaardigheden en motorische en zintuiglijke vaardigheden. Ook geeft Uk & Puk de eerste rekenprikkels.

Uk & Puk werkt doelgericht aan de doorgaande ontwikkelingslijnen voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Daardoor legt Uk & Puk een stevige basis voor het basisonderwijs.

De medewerkers van Avonturiers Lelystad heeft vaste momenten om de ontwikkelingen van uw kind te rapporteren. Dit gebeurd volgens de observatielijsten van Uk en Puk. De momenten dat de ontwikkelingen worden vastgelegd zijn met 1 jaar, 2 jaar, 3 jaar, 3,5 jaar en vlak voordat uw kind naar de basisschool gaat.

Vast team

Avonturiers Lelystad werkt met een klein vast team van pedagogische medewerkers. Dit team wordt zoveel mogelijk op vaste dagdelen ingepland. Avonturiers Lelystad vindt dit van belang, zodat de kinderen opgroeien binnen een stabiele leefomgeving waarin medewerkers en kinderen elkaar goed kennen en op deze manier een goede band met elkaar kunnen ontwikkelen. Bij ziekte of vrije dagen van personeel wordt een beroep gedaan op een aantal vaste invalmedewerkers.

Vaste mentor

Elk kind heeft een vaste pedagogische medewerkster als mentor. De mentor houdt de ontwikkelingen van uw kind nauwlettend in de gaten.

Ouderportaal:

Naast de mondelinge overdracht, maakt Avonturiers Lelystad ook gebruik van een ouderportaal. Als ouder heeft u alleen toegang tot uw persoonlijke ouderportaal. Hierin kunt u bijzonderheden aangeven van uw kind en teruglezen hoe het met uw kind gedurende de dag is gegaan.